Polyfilla Indendørs Reparation

Indendørs Reparation anvendes til reparation af mindre huller og revner. Indendørs Reparation anvendes til puds, beton, stuk, beton m.m.

Indendørs Reparation må ikke anvendes på fugtige underlag. Indendørs Reparation er søm, -borefast samt slib bar. Kan overmales efter 2 timer.

Læs mereSe specifikationer

29,95 kr.79,95 kr.

Indendørs Reparation anvendes til reparation af mindre huller og revner. Indendørs Reparation anvendes til puds, beton, stuk, beton m.m. Indendørs Reparation må ikke anvendes på fugtige underlag. Indendørs Reparation er søm, -borefast samt slib bar. Kan overmales efter 2 timer.

Behandling: Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv. Løst materiale fjernes. Sømhoveder eller lignede skal behandles med Polyfilla Pletforsegler, for at undgå gennemslag af rust lign.

Bland 1 del Vand og 2 del Indendørs Reparation. Bland i ca. 1 min. Indtil der opnås en ensartet masse. Anvend en spartel til påføring af Indendørs Reparation. Glat overfladen efter i niveau med den omgivende overflade med en fugtig spartel.

Hvis hullerne er dybere end 2 cm, påføres flere lag med tilstrækkelig tørretid mellem hver påføring. Indendørs Reparation har en brugstid på 1 time (ved 20C) Vask hænder og værktøj i lunkent vand straks efter brug.

Sikkerhed og miljø: Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af produktet ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn/støvfiltermaske og øjenværn.

Sikkerhedsdatablad:

Produktinformation:

Yderligere information

Liter

,