Caparol Carat Oliefärg Træbeskyttelse

Carat Oliemaling er en selvrensende vandfortyndbar træbeskyttelse til udendørsbrug baseret på specialmodificeret alkydemulsion/ acrylat som sammen med teknologi fra Caparol Clean Concept bidrager til unikke egenskaber.

Læs mereSe specifikationer

639,00 kr.1.599,00 kr.

Anvendelsesformål: Træoverflader udendørs. Carat giver en elastisk og fleksibel overflade, der gør den mindre egnet til f. eks. døre og havemøbler.

Klargøring af underlag: Carat Oliemaling gør malingen mere enkel, da der kræves færre behandlinger på nyt træ. Den har meget god indtrængning i træet, samtidig med at den giver en robust og slidstærk overflade.

Det høje tørstofindhold medfører god dækningsevne med en meget god kantdækning. Carat Oliemaling er primært beregnet til maling af facader af træ. Før der males, skal overfladerne være tørre, max 16% fugt, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.

Nye træoverflader behandles med Grundingsolie mod råd og svamp på udsatte steder som endetræ, sømhuller, revner mm. Carat Oliemalings gode indtrængningsevne i træet medfører at grundmalingsmomentet forsvinder, og 2 gange med Carat Oliemaling er nok til færdigstrygning.

Tidligere malede overflader renses med facaderens, skrabes, og males derefter med Carat Oliemaling.

Betingelser for påføring: Arbejdstemperatur min. +10°C på overflader, materiale og omgivende luft.

Værktøjer: Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved påføring med sprøjte skal denne efterstryges med pensel.

Bortskaffelse: Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Yderligere information

Liter

,

Egenskaber

Selvrensende, God indtrængning i træet, Giver en meget robust overflade

Emballage/emballagestørrelser

1 liter, 3 liter. 10 liter

Glansgrad

30, halvblank

Opbevaring

Frostfrit

Bindemiddel

Specialmodificeret alkydemulsion/acrylat

VOC

EU-grænseværdi for dette produkt

(Kat A/a)

130 g/l (2010)

MAL-kode

0-3 (1993)

Fortynding

Vand

Rengøring af værktøj

Vand / penselrens

Rengøring og desinfektion

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand eller penselrens.