Ardex W820 12,5 Kg

0-20 mm lagtykkelse, Lang åbentid, Brandklasse A1, Let at slibe, Synker ikke. Indendørs til væg og loft. Til opretning, grov- og finspartling af væg og loft.

Læs mereSe specifikationer

479,00 kr.

Anvendelsesområde:

ARDEX W 820 kan bruges på enhver stabil overflade såsom:
• beton
• murværk
• puds
• gipsplader og gipsfiber.

Desuden til:
• fyldning af lunker, huller og revner
• fyldning af samlinger og fuger
• finspartling i én arbejdsgang.

Forbehandling af underlaget: Underlaget skal være tørt, fast, stabilt og fri for støv og skillemidler. Ikke fastsiddende eller svagt bundne malingslag og løst puds skal fjernes. ARDEX W 820 kan anvendes direkte på sugende overflader. Primning er kun nødvendig ved meget sugende overflader og ikke-sugende overflader.

Primning mellem flere lag er normalt ikke nødvendigt. Følg instruktionerne i produktblade for ARDEX primere. ARDEX W 820 kan ikke anvendes udendørs eller i områder med risiko for fugt.

I områder med risiko for fugt, bl.a. vådrum, anvendes cementbundne spartelmasser som ARDEX F 5 eller ARDEX F 11.

Forarbejdning: ARDEX W 820 kan bruges som hånd- og rullespartel. ARDEX W 820 har variabel vandtilsætning afhængig af arbejdsmetode. Hæld den korrekte mængde rent, koldt vand i en ren beholder og tilsæt derefter pulveret under kraftig omrøring.

Bland indtil konsistensen er jævn og uden klumper. Lad blandingen hvile i 1-3 minutter hvorefter blandingen omrøres igen. Forarbejdningstiden for ARDEX W 820 er omkring 3 timer. ARDEX W 820 kan forarbejdes fra +5 °C. De på emballagen nævnte tider gælder ved +20˚C.

Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger hærde- og tørretid Glitning kan påbegyndes efter kort tid. Efter 2 til 4 timer, afhængig af lagtykkelse, vandtilsætning, underlag og luftfugtighed, kan spartelmassen glittes til ønsket overflade. Hvis nødvendigt kan overfladen fugtes forsigtigt inden glitning.

Hvis der skal påføres et nyt lag, skal overfladen være fuldstændig hærdet. Håndspartling: ARDEX W 820 påføres med en bred spartel. Rullespartling: Med en 20 mm nylonrulle eller spartelrulle påføres et jævnt lag ARDEX W 820. Efterfølgende glattes med en glatspartel.

Efterbehandling: Spartellaget skal være gennemtørt, før den efterfølgende maling og limning påbegyndes. Der kræves ingen grunding til styrkelse af spartelmassen. Ved udbedringer kan det dog, for at sikre ensartet tørring af den efterfølgende.

 

Yderligere information

Blandingsforhold

Håndspartling ca. 5,5 – 6,25 liter vand : 12,5 kg pulver svarende til ca. 1 RD vand : 2 RD pulver.

Påføring med rulle

Ca. 6,25 – 8,0 liter vand : 12,5 pulver.

Vægtfylde

1,1 kg/

Vægtfylde (blandet

1,5 kg/l.

Materialeforbrug

Ca. 1,0 kg pulver pr m²/mm ved 5,5 – 6,25 liter vand

Forarbejdningstid

Ca. 3 timer ved +20 °C.

Malings- og klæbeklar

Når spartellaget er tørt, afhængig af
lagtykkelsen.

Trykstyrke

Omkring 4 N/mm².

Bøjningstrækstyrke

Ca. 2 N/mm

pH-værdi

Ca. 7.

Levering

Sække à 12,5 kg netto.

Lagring

12 mdr. i tørre rum.

MAL-kode

00-1 (1993)