Polyfilla Pletforsegler Spray

Pletforsegler anvendes til forsegling af f.eks. fugt, nikotin, fedt, rust, kuglepen, blyant, tjære eller lignende, inden videre malebehandling.

Pletforsegler, er velegnet til de fleste indendørs flader såsom malet puds, stuk, beton, cement, mursten og træ. Pletforsegler, isolerer pletterne og minimere risikoen for gennemslag i den færdige malebehandling.

Pletforsegler, er let og hurtig at påføre og kan efter en tørretid på 2-3 timer, overmales med de fleste typer malinger.

Læs mereSe specifikationer

89,95 kr.139,95 kr.

Tilbehør til dit projekt

Beskrivelse

Pletforsegler anvendes til forsegling af f.eks. fugt, nikotin, fedt, rust, kuglepen, blyant, tjære eller lignende, inden videre malebehandling. Pletforsegler, er velegnet til de fleste indendørs flader såsom malet puds, stuk, beton, cement, mursten og træ.

Pletforsegler, isolerer pletterne og minimere risikoen for gennemslag i den færdige malebehandling. Pletforsegler, er let og hurtig at påføre og kan efter en tørretid på 2-3 timer, overmales med de fleste typer malinger.

Behandling: Underlaget skal være rent og tørt. Blanke flader matteres, inden påføring af Pletforsegler. Ryst dåsen ca. 1 min og sprøjt et jævnt, men tyndt lag på pletterne fra 20-30 cm afstand.

Påfør så mange lag som nødvendigt for at pletterne forsvinder helt. Evt. stænk fjernes med mineralsk terpentin. Emballagen lukkes omhyggeligt efter brug.

Sikkerhed og miljø: Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af produktet ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn/støvfiltermaske og øjenværn.

Sikkerhedsdatablad:

Produktinformation:

Yderligere information

Liter

,